Przeżywamy radość płynącą z faktu, że Bóg zechciał zamieszkać pośród nas i dla nas stał się Człowiekiem w Chrystusie!
Z wiarą przyjmijmy tę prawdę, że w Tajemnicy Wcielenia Bóg objawia wobec każdego z nas Swoją nieskończoną miłość.

Życzę Wam i rodzinom waszym radości życia w bliskości
z Bogiem, abyśmy potrafili prowadzić innych ludzi do spotkania
z Jego miłością, ukazaną nam tak namacalnie w Jezusie,
naszm Odkupicielu.

ŻYCZĘ WSZYSTKIM ZDUMIENIA
CUDEM BOŻEGO NARODZENIA! 

Błogosławionych Świąt!
Tomasz