Modlitwa szafarza

Panie Jezu Chryste, Chlebie z nieba dający życie wieczne.
Napełnij mnie swoim Duchem, abym godnie spełniał posługę nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej.
Pomóż mi zachowywać czyste serce, nieustannie karmić się Twoim Ciałem i z pokorą nieść je braciom, szczególnie chorym.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.