1. 30.09.2023- rozpoczęcie kursu i spotkanie organizacyjne
 2. 14.10.2023- wykłady
 3. 28.10.2023- wykłady
 4. 25.11.2023- wykłady
 5. 9.12.2023- wykłady
 6. 16.12.2023- wykłady
 7. 13.01.2024- wykłady
 8. 27.01.2024- wykłady
 9. 10.02.2023 – wykłady
 10. 24.02.2024 –ustanowienie Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej z rąk J.E. Ks. Bpa Andrzeja Siemieniewskiego w Sanktuarium Św. Jacka o godz.12.00

PLAN SPOTKAŃ (sobota)

Miejsce: Dom zakonny Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa ul. Zgorzelecka 27, 59-700 Bolesławiec

 • 10.00 – Eucharystia z homilią
 • 11.00-11.45 – wykład
 • 11.45- 12.00 – przerwa
 • 12.00 – Anioł Pański
 • 12.05-13.30 – wykład
 • 13.30-14.00 – sprawy organizacyjne/zajęcia praktyczne

TEMATY SPOTKAŃ:

 1. Msza święta z homilią rozpoczynająca studium + sprawy organizacyjne
 2. Dokumenty Kościoła oraz wymogi pełnionej funkcji NSKŚ. (ks. Tomasz Krauze – duszpasterz diecezjalny)
 3. Poprawna wizja liturgii; znaczenie w życiu Kościoła, miejscowej wspólnoty parafialnej
  i w życiu osobistym.
 4. Obecność Chrystusa w liturgii; różne sposoby tej obecności: w zgromadzeniu liturgicznym, słowie Bożym, w Eucharystii i innych znakach sakramentalnych,
  w osobie odprawiającego kapłana.
 5. Teologia zgromadzenia liturgicznego i podział funkcji; udział świeckich w liturgii.
 6. Posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej: znaczenie, przygotowanie, upoważnienie biskupa, prawa i obowiązki.
 7. Chrześcijański wymiar niedzielnego świętowania, uzasadnienie niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej: współczesne możliwości i zagrożenia.
 8. Świeccy w życiu Kościoła
 9. Podstawowe zagadnienia z teologii Eucharystii: Pamiątka, Ofiara, Uczta: czynne, świadome i owocne uczestnictwo; Struktura Mszy świętej i ważniejsze elementy (śpiew, czytania, modlitwy, obrzędy)
 10. Warunki owocnego przyjmowania i godnego udzielania Komunii świętej.
 11. Pobożność eucharystyczna i kult Chrystusa Pana w Najświętszym Sakramencie poza Mszą świętą.
 12. Świadomość chrzcielna i znaczenie pokuty w życiu chrześcijanina
 13. Znaczenie modlitwy i różne formy; elementy Liturgii Godzin
 14. Czynności nadzwyczajnych szafarzy podczas Mszy świętej i zanoszenie Komunii świętej chorym; duszpasterstwo chorych w parafii i w szpitalu
 15. Zajęcia praktyczne (ks. Tomasz Krauze)