1. Msza święta z homilią rozpoczynająca studium + sprawy organizacyjne
 2. Dokumenty Kościoła oraz wymogi pełnionej funkcji NSKŚ. (ks. Tomasz Krauze – duszpasterz diecezjalny)
 3. Poprawna wizja liturgii; znaczenie w życiu Kościoła, miejscowej wspólnoty parafialnej
  i w życiu osobistym.
 4. Obecność Chrystusa w liturgii; różne sposoby tej obecności: w zgromadzeniu liturgicznym, słowie Bożym, w Eucharystii i innych znakach sakramentalnych, w osobie odprawiającego kapłana.
 5. Teologia zgromadzenia liturgicznego i podział funkcji; udział świeckich w liturgii.
 6. Posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej: znaczenie, przygotowanie, upoważnienie biskupa, prawa i obowiązki.
 7. Chrześcijański wymiar niedzielnego świętowania, uzasadnienie niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej: współczesne możliwości i zagrożenia.
 8. Świeccy w życiu Kościoła
 9. Podstawowe zagadnienia z teologii Eucharystii: Pamiątka, Ofiara, Uczta: czynne, świadome i owocne uczestnictwo; Struktura Mszy świętej i ważniejsze elementy (śpiew, czytania, modlitwy, obrzędy)
 10. Warunki owocnego przyjmowania i godnego udzielania Komunii świętej.
 11. Pobożność eucharystyczna i kult Chrystusa Pana w Najświętszym Sakramencie poza Mszą świętą.
 12. Świadomość chrzcielna i znaczenie pokuty w życiu chrześcijanina
 13. Znaczenie modlitwy i różne formy; elementy Liturgii Godzin
 14. Czynności nadzwyczajnych szafarzy podczas Mszy świętej i zanoszenie Komunii świętej chorym; duszpasterstwo chorych w parafii i w szpitalu
 15. Zajęcia praktyczne (ks. Tomasz Krauze)