Życzenia z okazji Narodzenia Pańskiego

Życzenia z okazji Narodzenia Pańskiego

„Skoro Bóg stał się Człowiekiem, wszystko zostało udokumentowane na sposób ludzki, choć za sprawą Ducha Świętego. I dlatego: Słowo – Ciałem! Bóg ogarniony łonem Dziewicy! Bóg w stajni, Bóg w żłobie, Bóg w pieluszkach, Bóg karmiony piersią macierzyńską, Bóg wśród...

TEMATY SPOTKAŃ KURSU

Msza święta z homilią rozpoczynająca studium + sprawy organizacyjne Dokumenty Kościoła oraz wymogi pełnionej funkcji NSKŚ. (ks. Tomasz Krauze – duszpasterz diecezjalny) Poprawna wizja liturgii; znaczenie w życiu Kościoła, miejscowej wspólnoty parafialnej i w...

TERMINY SPOTKAŃ KURSU 2021/2022

1. 09.10.2021- rozpoczęcie kursu i spotkanie organizacyjne 23.10.2021- wykłady 13.11.2021- wykłady 27.11.2021- wykłady 11.12.2021- wykłady 22.01.2022- wykłady 29.01.2022- wykłady 19.02.2022- wykłady 26.02.2022 – wykłady 12.03.2022 –ustanowienie Nadzwyczajnych Szafarzy...