TERMINY SPOTKAŃ KURSU 2016/2017

 1.   08.10.2016- rozpoczęcie kursu i spotkanie organizacyjne
 2.   22.10.2016- wykłady
 3.   12.11.2016- wykłady
 4.   26.11.2016- wykłady
 5.   10.12.2016- wykłady
 6.   14.01.2017- wykłady
 7.   11.02.2017- wykłady
 8.   25.02.2017- wykłady
 9.   11.03.2017 – dzień skupienia przed przyjęciem posługi
 10.   18.03.2017 –ustanowienie Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej
  z rąk J.E. Ks. Bpa Zbigniewa Kiernikowskiego w katedrze legnickiej
  o godz.12.00

PLAN SPOTKAŃ (sobota)

Miejsce: Parafia Wniebowzięcia NMP i Świętego Mikołaja – Bolesławiecka Bazylika Maryjna.

ul. Kościelna 3   59-700 Bolesławiec

9.00 – Eucharystia z homilią

10.00-10.45 – wykład

10.45- 11.00 – przerwa

11.00-11.45 – wykład

12.00 – Anioł Pański

12.05-12.50 – wykład

12.50- 13.00 – przerwa

13.00-13.30 – sprawy organizacyjne/zajęcia praktyczne

TEMATY SPOTKAŃ:

 1. Msza święta z homilią rozpoczynająca studium + sprawy organizacyjne
 2. Dokumenty Kościoła oraz wymogi pełnionej funkcji NSKŚ.
  (ks. Tomasz Krauze – duszpasterz diecezjalny)
 1. Poprawna wizja liturgii; znaczenie w życiu Kościoła, miejscowej wspólnoty parafialnej i w życiu osobistym.
 2. Obecność Chrystusa w liturgii; różne sposoby tej obecności:
  w zgromadzeniu liturgicznym, słowie Bożym, w Eucharystii i innych znakach sakramentalnych, w osobie odprawiającego kapłana.
  (ks. Bp. Stefan Cichy)
 1. Teologia zgromadzenia liturgicznego i podział funkcji; udział świeckich w liturgii.
 2. Posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej: znaczenie, przygotowanie, upoważnienie biskupa, prawa i obowiązki.
 1. Chrześcijański wymiar niedzielnego świętowania, uzasadnienie niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej: współczesne możliwości
  i zagrożenia.
 2. Świeccy w życiu Kościoła 
 1. Podstawowe zagadnienia z teologii Eucharystii: Pamiątka, Ofiara, Uczta: czynne, świadome i owocne uczestnictwo; Struktura Mszy świętej
  i ważniejsze elementy (śpiew, czytania, modlitwy, obrzędy)
  (
 1. Warunki owocnego przyjmowania i godnego udzielania Komunii świętej.
 2. Pobożność eucharystyczna i kult Chrystusa Pana w Najświętszym Sakramencie poza Mszą świętą.
 1. Świadomość chrzcielna i znaczenie pokuty w życiu chrześcijanina
 2. Znaczenie modlitwy i różne formy; elementy Liturgii Godzin
 1. Czynności nadzwyczajnych szafarzy podczas Mszy świętej i zanoszenie Komunii świętej chorym; duszpasterstwo chorych w parafii i w szpitalu
 2. Zajęcia praktyczne
  (ks. Tomasz Krauze)