1. 14.10.2017- rozpoczęcie kursu i spotkanie organizacyjne
2. 28.10.2017- wykłady
3. 18.11.2017- wykłady
4. 25.11.2017- wykłady
5. 09.12.2017- wykłady
6. 13.01.2018- wykłady
7. 10.02.2018- wykłady
8. 17.02.2018- wykłady
9. 24.02.2018 – dzień skupienia przed przyjęciem posługi – Legnica
10. 03.03.2018 –ustanowienie Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej
z rąk J.E. Ks. Bpa Zbigniewa Kiernikowskiego w katedrze legnickiej
o godz.12.00

PLAN SPOTKAŃ (sobota)
Miejsce: Parafia Wniebowzięcia NMP i Świętego Mikołaja – Bolesławiecka Bazylika Maryjna.
ul. Kościelna 3   59-700 Bolesławiec

9.00 – Eucharystia z homilią
10.00-10.45 – wykład
10.45- 11.00 – przerwa
11.00-11.45 – wykład
12.00 – Anioł Pański
12.05-12.50 – wykład
12.50- 13.00 – przerwa
13.00-13.30 – sprawy organizacyjne/zajęcia praktyczne

TEMATY SPOTKAŃ:

1. Msza święta z homilią rozpoczynająca studium + sprawy organizacyjne
2. Dokumenty Kościoła oraz wymogi pełnionej funkcji NSKŚ. (ks. Tomasz Krauze – duszpasterz diecezjalny)
3. Poprawna wizja liturgii; znaczenie w życiu Kościoła, miejscowej wspólnoty parafialnej i w życiu osobistym.
4. Obecność Chrystusa w liturgii; różne sposoby tej obecności: w zgromadzeniu liturgicznym, słowie Bożym, w Eucharystii i innych znakach sakramentalnych, w osobie odprawiającego kapłana.
(ks. Bp. Stefan Cichy)
5. Teologia zgromadzenia liturgicznego i podział funkcji; udział świeckich w liturgii.
6. Posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej: znaczenie, przygotowanie, upoważnienie biskupa, prawa i obowiązki.
7. Chrześcijański wymiar niedzielnego świętowania, uzasadnienie niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej: współczesne możliwości i zagrożenia.
8. Świeccy w życiu Kościoła
9. Podstawowe zagadnienia z teologii Eucharystii: Pamiątka, Ofiara, Uczta: czynne, świadome i owocne uczestnictwo; Struktura Mszy świętej i ważniejsze elementy (śpiew, czytania, modlitwy, obrzędy)
10. Warunki owocnego przyjmowania i godnego udzielania Komunii świętej.
11. Pobożność eucharystyczna i kult Chrystusa Pana w Najświętszym Sakramencie poza Mszą świętą.
12. Świadomość chrzcielna i znaczenie pokuty w życiu chrześcijanina
13. Znaczenie modlitwy i różne formy; elementy Liturgii Godzin
14. Czynności nadzwyczajnych szafarzy podczas Mszy świętej i zanoszenie Komunii świętej chorym; duszpasterstwo chorych w parafii i w szpitalu
15. Zajęcia praktyczne (ks. Tomasz Krauze)