TERMINY SPOTKAŃ KURSU 2018/2019

 1.   06.10.2018 – rozpoczęcie kursu i spotkanie organizacyjne
 2.   27.10.2018 – wykłady
 3.   10.11.2018 – wykłady
 4.   24.11.2018 – wykłady
 5.   08.12.2018 – wykłady
 6.   15.12.2018 – wykłady
 7.   19.01.2019 – wykłady
 8.   16.02.2019 – wykłady
 9.   16.03.2019 – dzień skupienia przed przyjęciem posługi
 10.   23.03.2019 -ustanowienie Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej z rąk
  J.E. Ks. Bpa Zbigniewa Kiernikowskiego w katedrze legnickiej o godz.12.00

PLAN SPOTKAŃ (sobota)

Miejsce: Dom zakonny Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa
ul. Zgorzelecka 27 
59-700 Bolesławiec

10.00 – Eucharystia z homilią
11.00-11.45 – wykład
11.45- 12.00 – przerwa
12.00 – Anioł Pański
12.05-13.30 – wykład
13.30-14.00 – sprawy organizacyjne/zajęcia praktyczne

TEMATY SPOTKAŃ:

 1. Msza święta z homilią rozpoczynająca studium + sprawy organizacyjne
 2. Dokumenty Kościoła oraz wymogi pełnionej funkcji NSKŚ. (ks. Tomasz Krauze – duszpasterz diecezjalny)
 1. Poprawna wizja liturgii; znaczenie w życiu Kościoła, miejscowej wspólnoty parafialnej
  i w życiu osobistym.
 2. Obecność Chrystusa w liturgii; różne sposoby tej obecności: w zgromadzeniu liturgicznym, słowie Bożym, w Eucharystii i innych znakach sakramentalnych, w osobie odprawiającego kapłana.
 1. Teologia zgromadzenia liturgicznego i podział funkcji; udział świeckich w liturgii.
 2. Posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej: znaczenie, przygotowanie, upoważnienie biskupa, prawa i obowiązki.
 1. Chrześcijański wymiar niedzielnego świętowania, uzasadnienie niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej: współczesne możliwości i zagrożenia.
 2. Świeccy w życiu Kościoła 
 1. Podstawowe zagadnienia z teologii Eucharystii: Pamiątka, Ofiara, Uczta: czynne, świadome i owocne uczestnictwo; Struktura Mszy świętej i ważniejsze elementy (śpiew, czytania, modlitwy, obrzędy)
 1. Warunki owocnego przyjmowania i godnego udzielania Komunii świętej.
 2. Pobożność eucharystyczna i kult Chrystusa Pana w Najświętszym Sakramencie poza Mszą świętą.
 1. Świadomość chrzcielna i znaczenie pokuty w życiu chrześcijanina
 2. Znaczenie modlitwy i różne formy; elementy Liturgii Godzin
 3. Czynności nadzwyczajnych szafarzy podczas Mszy świętej i zanoszenie Komunii świętej chorym; duszpasterstwo chorych w parafii i w szpitalu
 4. Zajęcia praktyczne (ks. Tomasz Krauze)